ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
                                                              


ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ ถึงวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562


ตรวจสอบผลการเรียน คลิ๊ก หรือ สแกน QR code

 

บัวใหญ่เทคโนบัวใหญ่